Vastuullinen matkailu

Ympäristötyöllemme on myönnetty sertifikaatit

Kaikille Harriniva Oy:n kohteille on myönnetty ympäristösertifikaatit osoituksena sitoutumisesta kestävän matkailun kehittämiseen ja luonnon resurssien säästämiseen.

Sertifiointi auttaa meitä eteenpäin tiellämme kohti kestävämpää ja vastuullisempaa toimintaa. Työ ei ole koskaan valmis, mutta sertifioinnin avulla askelmerkit ovat selvät!

Green Key

GreenKey on kansainvälinen matkailualan sertifikaatti ja vastuullisuusohjelma.

Torassieppi Eco Reindeer Resort oli ensimmäinen vastuullisuussertifioitu kohteemme, joka sai GreenKey -sertifikaatin vuonna 2020.

Good Travel Seal

Good Travel Seal kestävyyttä ja vastuullisuutta arvioiva sertifikaatti ja ohjelma. GTS:n kriteerit pitävät sisällään paitsi ympäristövaikutusten arvioinnin, myös sosiaalisten ja kulttuuristen vaikutusten arvioinnin.

Kesäkuussa 2023 Harriniva Adventure Resort ja Jeris Lakeside Resort saivat Good Travel Seal -sertifikaatit.

Sitoudumme suojelemaan Lapin arvokasta luontoa.

Harriniva Hotels & Safaris toimii Muonion ja Enontekiön alueella Länsi-Lapissa, lähellä Pallas-Yllästunturin kansallispuistoa, jossa on WHO:n mukaan mitattu maailman puhtain ilma.

Euroopan viimeinen erämaa

Me Harrinivalaiset olemme etuoikeutettuja päästessämme nauttimaan päivittäin meitä ympäröivästä luonnosta, josta meidän kaikkien on huolehdittava.

Pyrimme toimimaan vastuullisen matkailun edelläkävijänä sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti.

Meitä ympäröivät kirkkaan siniset järvet ja joet, joissa on loputtomat kalastusmahdollisuudet ja erinomainen juomaveden laatu.

Lappia kutsutaan Euroopan viimeiseksi erämaaksi, jonka asukastiheys on noin 1,8 henkilöä / km2, kun taas poroja on 2,5 / km2 – täällä on siis enemmän poroja kuin ihmisiä!

Kulttuuriperintö on osa vastuullisuutta

Lappia voidaan myös pitää maailman suurimpana luonnonvaraisten ruokien poiminta-alueena. Jokamiehen oikeudella kaikilla on mahdollisuus poimia luonnonmukaisesti kasvaneita sieniä ja marjoja vapaasti.

Pietikäisten perheelle Lapin kulttuuriperintö on erityisen tärkeä. Perhe, joka omistaa yrityksen jo kolmannessa polvessa, periytyy suoraan saamelaisista juurista, Vasaran perheestä. Saamelaiset ovat Euroopan ainoa alkuperäiskansa.

Vastuullisuuden toimintasuunnitelmamme

1. Suojele erämaata

Velvollisuutemme on tiedostaa luonnon läsnäolo toimiessamme yhdellä maailman harvoista koskemattomista alueista, Suomen kolmanneksi suurimman Pallas-Yllästunturin kansallispuiston sekä laajojen poronhoitoalueiden välittömässä läheisyydessä.

Teemme tuhansia pieniä tekoja koko ajan, mutta tärkeimmät muutoksemme ja panoksemme ovat:

 • Kaikki kolme kohdettamme Harriniva Adventure Resort, Jeris Lakeside Resort ja Torassieppi Eco Reindeer Resort on siirretty geotermiseen lämmitykseen kaudella 2015-16. Tämä vähentää lämmitysöljyn käyttöä 200 000 litraa vuodessa.
 • Käytämme 100% uusiutuvaa energiaa.
 • Arktisen rekikoirakeskuksen jätteet kompostoidaan. Olemme Muonion kunnan kanssa mukana bioenergiahankkeessa, jossa selvitetään biojätteiden kierrättämistä energiaksi.
 • Meillä on sähköautojen latauspisteitä kahdessa kohteessamme, ja tutkimme niiden käyttöönoton mahdollisia etuja kaikissa kohteissamme.
 • Emme käytä paperisia tai muovisia ruoka- ja juoma-astioita, vaan retkillämme ja ulkona tapahtuvissa ruokailuissa käytämme pestäviä Kupilka-ruokailuastioita, jotka ovat 50% puuta ja 50% kierrätettyä muovia.
 • Maksimoimme pyyhkeiden vaihtovälit.
 • Moottorikelkoissa käytämme lyijytöntä bensiiniä ja 95% moottorikelkoistamme on vaihdettu nelitahtisiksi.
 • Kehotamme myös vieraitamme ympäristöystävällisyyteen.
 • Ohjelmapalvelumme toteutetaan ympäristöystävällisesti – esimerkiksi safarimme liikennöivät vain merkityillä reiteillä.

2. Myy maailmanlaajuisesti, toimi paikallisesti

Harriniva Hotels & Safaris on kansainvälisesti tunnistettu toimija: 95 % vieraistamme tulee ulkomailta. Vuonna 2015 meillä oli vieraita 45 eri maasta.

Olemme tunnetusti suuri työllistäjä alueellamme ja meille on tärkeää jättää mahdollisimman paljon liikevaihtoa ja palkkatuloa omalle alueelle.

Toteutamme tämän seuraavilla tavoilla:

 • Yhteistyö paikallisten yhteistyökumppaneiden, pienimpien yrittäjien ja Pallas-Yllästunturin kansallispuiston kanssa.
 • Markkinoimme paikallisesti ja luonnonmukaisesti tuotettua ruokaa.
 • Hyväntekeväisyys suunnataan paikallisten lasten ja nuorten tukemiseen.
 • Esitykset ja vaikutusmahdollisuus suurten metsänhakkuiden vastustamiseksi Muoniossa.

3. Kehitä perinteitä ja hyvinvointia

Muoniolaisena perheyrityksenä haluamme näyttää asiakkaillemme todellista lappilaista elämäntyyliä.

Kaikki palvelumme ovat lähellä luontoa kunnioittaen lappilaisia perinteitä, saamelaiskulttuuria ja eläinten hyvinvointia.

Tässä ovat arvot, jotka pidämme mielessämme suunnitellessamme parhaita mahdollisia matkakokemuksia.

 • Säilytämme Lapin perinteitä ohjelmiemme ja palveluidemme suunnittelussa.
 • Kartutamme ohjelmiimme osallistuvien asiakkaidemme ympäristöllistä ja kulttuurista tietoutta ja kunnioitusta poro-, lappilais- ja saamelaiskulttuuriperintöä kohtaan.
 • Edistämme eläinten hyvinvointia husky- ja porosafareilla eläinten elinolosuhteiden osalta.
 • Olemme perustajajäsenenä Eläinten hyvinvointi matkailupalveluissa -projektissa yhteistyössä Lapin yliopiston kanssa.
 • Pidämme perhearvot mukana kaikessa toiminnassa.