Vastuullinen Matkailu

Vastuullisen matkailun taustat ja faktat – Harriniva ”Best In Wilderness”

Harriniva Hotels and Safaris toimii Muonio-Enontekiön alueella Länsi-Lapissa, lähellä Pallas-Yllästunturin kansallispuistoa, jossa on WHO:n mukaan mitattu maailman puhtain ilma.

Me Harrinivassa näemme asian niin, että olemme etuoikeutettuja meitä ympäröivästä luonnosta, josta meidän kaikkien on huolehdittava. Pyrimme toimimaan vastuullisen matkailun edelläkävijänä sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti.

Meitä ympäröivät kirkkaan siniset järvet ja joet, joissa on loputtomat kalastusmahdollisuudet ja erinomainen juomaveden laatu. Lappia kutsutaan Euroopan viimeiseksi erämaaksi, jonka asukastiheys on noin 1,8 henkilöä / km2, kun taas poroja on 2,5 poroa / km2. Lappia voidaan myös pitää maailman suurimpana orgaanisena luonnonvaraisten ruokien poiminta-alueena. Jokamiehen oikeudella kaikilla on mahdollisuus poimia luonnonmukaisesti kasvaneita sieniä ja marjoja vapaasti. 

Pietikäisten perheelle Lapin kulttuuriperintö on erityisen tärkeä. Perhe, joka omistaa yrityksen jo kolmannessa polvessa, periytyy suoraan saamelaisista juurista, Vasaran perheestä. Saamelaiset ovat Euroopan ainoa alkuperäiskansa.